Raamatuarvustus. Erkki Luuk: ülimodernist Pessoa. “Rahutuse raamat”

Fernando Pessoa ja raamatu esikaas.

See raamat on puhas poeesia… kuigi selle üle, kas tegu on luulega, võib vaielda, ja vastus sellele küsimusele on pigem eitav, kirjutab Erkki Luuk Fernando Pessoa “Rahutuse raamatust”.

Raamat: Fernando Pessoa, “Rahutuse raamat”. Portugali keelest tõlkinud Leenu Nigu. Salv

Mis on luule? Luulet defineerivad (a) murtud read ja/või (b) rütmiskeem. Aga (b) defineerib ka mistahes muud läbikomponeeritud teksti – eriti kui pidada “rütmi” all silmas mitte ainult kõlade ja fraaside, vaid ka lausete, mõtete ja kujundite rütmi. Ebatõenäoliselt head ja mitmetasandilist teksti iseloomustab kompositsioon, mis toimib kõigil neil rütmitasandeil, samas kui ebatõenäoliselt hea luuletus ei pea olema tingimata ebatõenäoliselt mitmetasandiline. Luules rohkem kui proosas toimib vahel “vähem on rohkem”; minimalism ja (ka erinevate tasandite) väljajätt võib terviku mõju pigem suurendada. Võtkem nt Juhan Liiv, Ernst Enno “Koduigatsus” või asjaolu, et hiilgavaid mõtteid (rääkimata juba argumentatsioonist) pole luulevormis väljendatud juba alates… hmm… antiigist?

Erkki Luuk

Erkki Luuk on filosoofiadoktor. Loe artikleid (7)