Toomas Kruusimägi: e-hariduse hüpe peab olema kõrgem

Foto: Shutterstock

Haridustehnoloogilised lahendused peavad leidma rohkemal määral tee haridussüsteemi, et see võimaldaks teha teadmispõhiseid otsuseid ja pakuks valikuvabadust. Võib kõlada loosunglikult, kuid e-haridus teeb haridussüsteemi demokraatlikumaks – vabastab paljuski õppimise asukoha ja aja ahelaist.

Artikli autor Toomas Kruusimägi on Tallinna Inglise Kolledži direktor.

Ka need, kes on Toomas Hendrik Ilvese ja Jaak Aaviksooga poliitilistel eriarvamustel, ilmselt väärtustavad mõlemat ühiskonnategelast kui Tiigrihüppe ellukutsujaid. Sellest Eesti üheks edulooks kujunenud algatusest on möödas veerand sajandit! Kõik, millele kirjutame ette “e-“, on teinud selle aja jooksul päris kõrge hüppe, kuid meie riiklik hariduspoliitika on jäänud osalt tiigri toonase hüppe kõrgusele pidama. Muidugi on olnud arenguid, aga lihtsalt mitte piisavalt suuri, et hüpata e-Eesti väärilisi hüppeid.