Mihkel Kangur: sõja järelmõjud

Põleng Ukraina stepis. Foto: Anastasia Vlasova, Getty Images

Iga sõda lõpeb ükskord ja sellele järgneb riigi uus ülesehitamine. Kuigi sõjaga kaasnevad potensiaalselt mõningad positiivsed aspektid (inimesed muutuvad heldemaks, poliitiliselt aktiivsemaks, kogukondades suuremat vastutust võtvamateks), ei kaalu need üles ohvreid, sh kahju loodusele. Nii, nagu ei ole võimalik tagasi tuua sõjas hukkunud mehi ja naisi, ei ole võimalik taastada hävinud ökosüsteeme ega väljasurnud liike.

Peagi saab aasta sellest hommikust, kui Venemaa käivitas täiemahulise rünnaku Ukraina vastu. Juba 2014. aastast kestnud sõjakoledus on seda hirmsam, et meie vabanesime okupatsioonivägedest alles kolmekümne aasta eest. Hirm agressiooni naasmise ees on ühendanud meid ukrainlasi abistama.

Mihkel Kangur

Mihkel Kangur on Rakvere Riigigümnaasiumi õppe- ja arendusjuht, varasemalt töötanud Talllina Ülikooli vanemteadurina. Hariduselt ökoloogia doktor ja uurinud Eesti taimkatte arengut jääajajärgsel perioodil. Ökoloogia alaste uuringute tulemustest olen näinud, milline on olnud inimese mõju ökosüsteemidele ja millised võivad olla vastasmõjude tagajärjed meie ühiskonnale. Seetõttu olen viimastel aastatel üha enam keskendunud säästva arengu haridusele ja Gaia haridusele, lootuses, et meil on läbi hariduse võimalik muuta ühiskonna kurssi. Loe artikleid (43)