Annika Laats. Jõuluõhtu jutlus

Karjaste jumaldamine. Matthias Stomer, 1632. Allikas: Wikipedia

Vaatame korraks sinna Jeesuse sündimise aega tagasi. Kogu see saaga oli tegelikult üks eriline jamade jada.

Jõululoo puhul paneb mind ikka ja aina imestama, kui kehvasti see oluline sündmus välja kukkus. Nõrk oli nii sündmuse- kui suhtekorraldus, rääkimata ürituse turundusest. Jumal poleks nagu tahtnud, et sellest kõigest asja saaks. Või ei osanud Ta paremini?

Kumbki variant pole loogiline. Ta ei oleks võtnud inimeseks saamise koormat enese peale, kui Ta poleks seda tõeliselt tahtnud. Ning pole võimalik, et Ta paremini ei osanud, sest kui me räägime Jumalast, räägime me Kõigeväelisest. Niisiis pidi selle kehva ja pealtnäha mõtlematu korralduse taga olema mingi mõte.

Annika Laats

Annika Laats on kirikuõpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja. Kord kuus ilmuvate "pühabajutluste" vahendusel saab Edasi lugeja osa Risti kiriku võlvide all kõlavast humaansest sõnumist. Annika usub, et kui kasvõi osagi neis jutlustes öeldust on tõde, siis on see kõige tähtsam, mida inimesel elus üldse teada tasub. Loe artikleid (60)