Helen Eenmaa: Edasi aitab mõista ühiskonda. “Edasi on ka minu mõte”

Helen Eenmaa. Foto: Triin Künnapas

Edasi 3-kuulise tellimiskampaania lõppedes läks kõikide seniste tellijate vahel loosimisele kaks peaauhinda, milleks on AEGAON käekellade viimane mudel GENESIS. Ühe peaauhinna võitjaks osutus Helen Eenmaa, kes töötab teadurina Tartu Ülikoolis. Lühiintervjuus “Edasi on ka minu mõte” uurime, mida tema Edasi juures väärtustab.

Milline on teie esimene mälestus Edasiga seoses ja kuidas vaatate meie toimetamiste peale täna? Mis on muutunud?

Olen õigusfilosoof. Kuidas toimib ühiskond, millised institutsioonid ja põhimõtted seda suunavad, kuidas saaks mõjutada selle toimimist ja juhtimist – see kõik on olnud minu jaoks väga huvitav. Need teemad nõuavad sügavat ja abstraktset mõtlemist, kuid samal ajal ka inimeste hoiakute ning ühiskonna hoovuste head tunnetamist.

Mulle on meeldinud, kuidas osa sellest tunnetusest kujuneb Edasi analüüse lugedes, kus mõtted ei ole mitte ainult provokatsioonina õhku visatud, vaid teatud piirini lõpuni mõeldud. Ma armastan minna teksti sisse: kaasa mõelda, vaadata, kas autori mõtteruum võiks olla ka minu oma, ning selle toel arendada enda maailmapilti. Mulle meeldis see Edasi loomise hetkest peale, kuid veel enam alates sellest, kui mu sõber Kristiina teatas Edasi püsitellimuse tegemisest sõnadega: “Ma ei jõua küll kõike läbi lugeda, aga ma tahan, et nad olemas oleksid. Ma tahan, et nad oleksid olemas siis, kui ma jõuan lugeda.”

Kantar Emori uuringust “Meediabrändid 2020–2022” selgub, et lugejate meelest on Edasi tugevuseks eristumine peavoolust ja teistest väljaannetest. Kas te olete selle järeldusega päri ja kui, siis kuidas teie seda tõlgendate, milles see eristumine seisneb/väljendub ja mis rolli te Edasil Eesti ajakirjandusmaastikul näete?

Intellektuaalseid mõttevahetusi on erinevat liiki. On inspireerivaid ning neid, mis seda ei ole. Kõige väärtuslikumad on mõttevahetused, mille toel saad kuulaja-osalejana kasvada. Nende puhul tunned, kuidas oled oma nappi aega suutnud kasutada väärtuslikult.

“Edasi” aitab mõista ühiskonda just nii: inspireerides ja innustades, tehes kuuldavaks sügavaid mõtteid ning avades põnevaid maailmapilte. See ei ole vajalik mitte ainult ajakirjanduses, vaid teadmuse kujundamise maastikul laiemalt, kuid ometi suudavad seda maailmas üksnes vähesed. Mulle tundub, et seda pakuvad kõige paremini need väljaanded, teadusgrupid ja ülikoolid, kus intellektuaalne kultuur juhindub ühistest väärtustest, on tähelepanelik, positiivne, lugupidav, mitmekesine ja edasiviiv. Sellise kultuuriga ära harjununa on juba raske kohanduda muuga.

Rääkige palun mõne sõnaga ka oma tööst ja mida teile meeldib teha vabal ajal.

Alates doktorantuurist Yale Law Schoolis ja õppetööst Yale’i filosoofiaosakonnas on mind üha enam huvitanud, milliseid järeldusi me saame ühiskonna korraldamisel teha sellest, et elame konkureerivate normatiivsete süsteemide keskel – küsimus, mis on tehismaailmade loomise kontekstis saamas aina aktuaalsemaks. Kas meie üksteise ees võetud kohustused on muutumas teistsuguseks, kui oleme traditsiooniliselt mõelnud? Kuidas mõjutavad meie kohustusi mõnes uues keskkonnas omaks võetud mängureeglid? Kuidas mõjutab meie kohustusi see, et ühiskonnad ei ole kaugeltki ühte meelt, kas õigus on õigluse kehastus või hoopis ühiskonna heaolu tagamise vahend?

Olen oma teadustöös keskendunud eraõiguse ning õigus- ja moraalifilosoofia valdkonna küsimustele, pöörates tähelepanu nende kokkupuutepunktidele majandusliku analüüsi ning tehnoloogia arenguga. Näiteks uurin, kuidas on kujunemas algoritmiliste lepingute tehnoloogia ja regulatsioon ning milliste dilemmadega seisame silmitsi andmemajanduses. See töö on põnev – keeruline, aga õnnestumise korral toob sära silma.

Teadustöö kullastandardiks on publikatsioonid maailma parimates oma valdkonna teadusajakirjades (mitte vaid 1.1 artiklid, vaid need 1.1 artiklid, mis avaldatakse Q1/Q2 ajakirjades). Panin sihtide seadmiseks mõne aasta eest endale kirja viis unistuste tippajakirja õigusfilosoofia valdkonnas ning saatsin 2018. aastal oma töö ühele selles nimekirjas olevale maailma tippajakirjale. Vastus tuli paari päevaga: “Lugesin teie artiklit ja arvan, et see tuleks avaldada saadetud kujul. Kui ainult kõik meile saadetud käsikirjad oleksid sellised! Õnnitlen!” Kui mõtlen senise akadeemilise karjääri kõige toredamatele hetkedele, siis see on kindlasti üks neist.

Kui oleks teie otsustada, siis mida ja miks võiks teha Eestis teistmoodi, et muuta meie elu paremaks?

Meie elu läheb paremaks, kui oskame teha paremaid otsuseid nii oma elus kui ka institutsionaalselt. Selleks, et langetada paremaid otsuseid, on vaja mõista mitte ainult ennast, vaid ka teisi. On vaja osata mõelda nii kiirelt kui ka aeglaselt. On vaja haarata mitte ainult õhku visatud provokatsioone, vaid süveneda ideedesse ja teatud piirini mõtted lõpuni mõelda. Need oskused on nagu musklid, millele tuleb kasuks igapäevane sihilik pingutus. Loomulikult on nende arendamisel toeks haridus, aga me võiksime elada ka maailmas, kus süvenemine, tarkus ja oskuslik mõttevahetus ongi meie eluviis. Las meil olla ühiskonnas laiem tunnetus, et sisukate mõtete ja rikkaliku maailmapildil toel teeme ka paremaid otsuseid.

***

3 võimalust luua uut väärtust ja aidata saada Edasil tugevamaks

Hea lugeja! Kutsume Sind hakkama tellijaks. Püsitellijana aitad luua ajakirja, mis on Eestis puudu, ning teed palju head isegi siis, kui Sa ise ei jõua iga päev lugeda. Rahulik ja inspireeriv keskkond ei teki iseenesest ning see vajab püsivat hoolt. Võid mõelda ka nii, et Edasi on osa Sinu heategevuskäitumisest parema keskkonna ja ajakirjanduse nimel. Siit leiab põhjusi, mida teised lugejaid Edasi juures väärtustavad.

Hea asutaja, ettevõtte juht, turundusjuht! Turunduskoostöö suurtest meediamajadest sõltumatu, väikese, aga visa kirjastusega võib olla osa Sinu ettevõtte, tööandja brändi arendamisest ning tugev sõnum ka tarbijatele, mille eest Sinu ettevõte seisab ja millele kaasa soovib aidata. Edasi hoiak on ettevõtlik ja eluterve, meie lugejatele läheb korda hooliv ja jätkusuutlik Eesti. Võta ühendust ning leiame sobiva koostöövormi. Siit leiab põhjusi, miks reklaamida Edasis.

Hea filantroop! Edasi eesmärk on teha Eesti parimat kvaliteetajakirja. Pühendume ise 100%, aga vajame ajakirja elujõuliseks muutmisel veel natuke abi. Kui Sulle on oluline valikukriteerium see, et toetatav algatus looks uut väärtust kogu ühiskonnale ja oleks tore, kui saaksid selle mõju ka ise igapäevaselt hinnata, siis ajakiri Edasi on suurepärane võimalus. Anna meile hoogu ja aita saada tugevamaks (rekvisiidid leiab siit). Iga toetaja panus läheb sisuloome kvaliteedi parandamiseks. Kui vajad otsustamiseks lisainfot, siis võta palun ühendust: janeck.uibo@edasi.org. Siit leiab toetajate arvamusi, miks nad meile toeks on otsustanud olla.

Janeck Uibo

Janeck Uibo on Edasi.org asutaja ja peatoimetaja. Loe artikleid (270)