LHV: miks tasub pensionifondidel Eestisse investeerida?

Pension on miski, millele tihti igapäevaselt ei mõelda – olles noor ja alles sisenedes tööturule, tundub pension mägede kaugusel ning tulevik üks suur tühi raamat, mis ootab kirjutamist. Kui aastad on märkamatult mööda triivinud ning pensioniiga terendab, on hilja hakata tegema teadlikke valikuid pensioni kasvatamiseks. Seetõttu julgustame noori mõtlema elule 10, 25 ja 50 aasta pärast – mis peaks olema selleks ajaks saavutatud, mis veel vajab tegemist ning kuidas pensionipõlves end igakuiselt vajalikus mahus toetada.

Rahvastiku vananemise tõttu on selge, et riiklik pension ehk I sammas ei ole võimeline ülal pidama kõiki pensioniealisi nii, et nende sissetulekud võrreldes tööajaga oluliselt ei kukuks. Hea uudis on aga see, et noortel ja keskealistel on veel aega, et muuta oma pensioni suurust. Esimene samm selleks on valida selline pensionifond, mis kõige paremini esindab enda soove ja eelistusi (konservatiivne vs progressiivne, aktiivne vs passiivne juhtimine). Teine samm on aga mõelda sellele, kuidas valitud pensionifond aitab kaasa ümbritseva majanduse elavdamisele pensioni kogumise ajal – mida paremas seisus on majandus, seda suuremad on enamasti sissetulekud ning seda kõrgemad ka tuleviku tarbeks kogutud igakuised pensionimaksed.

LHV pensionifondide jaoks käib eestlaste pensionivara kasvatamine ja Eesti majandusse investeerimine käsikäes. Põhjuseid Eestisse investeerimiseks on palju, kuid täna toome välja need 8 olulist põhjust, miks meie arvates tasub pensionifondidel Eestisse investeerida.

1. Koduväljaku ehk koduturu eelis

Nii nagu spordis on koduväljaku meeskond enamasti favoriit, on ka pensionifondide puhul koduturu eeliseks suurem teadlikkus erinevate investeeringute riskide ja võimaluste osas.

2. Pikk investeeringuperiood loob väärtust nii kogujale kui ka kapitali otsijaile

Pensionifondide raha on tõenäoliselt kõige pikema ajahorisondiga raha turul. Sobiva investeerimisvõimaluse leidmisel võib pensionifond sellega olla seotud aastakümneid. Praegust majanduskliimat arvestades, kus peaaegu kõik varaklassid on väga kallid, näeme, et koduturul on rohkem võimalusi. Seega, kui jutt on niivõrd pikkadest perioodidest, on võimalik ja ka mõistlik leida traditsiooniliste investeerimisvõimaluste kõrval atraktiivseid pika perspektiiviga projekte Eestis.

3. Edukad ettevõtted välisomanike käest tagasi Eestisse

On mitmeid Eesti ettevõtteid, kes on erinevatel põhjustel müünud enamusosaluse välismaale. Pensionifondide investeeringud suudavad osa sellest rahast Eestisse tagasi tuua: näiteks aitasime kaasa Auto24 ja Kuldne Börs portaalide väljaostmisele seniselt omanikult, Soome meediagrupilt Sanoma.

4. Investeering Eestisse rajab teed välisinvestoritele

Eelmist punkti arvestades võib kõlada paradoksaalselt, kuid täpselt nii ongi. Loogika on lihtne: näidates eeskuju Eestisse investeerimisel, pakume kindlustunnet ka välisinvestoritele. Üks näide sellest on LHV investeering Nordica lennukipargi eest hoolitsevasse AS-i Transpordi Varahaldus. Pensionifondid said hästi tagatud investeeringu ja Transpordi Varahaldus sai soetada Nordica kasutusse kaks uut lennukit. Usume, et selle sammuga sai Eesti ülejäänud maailmale taas veidi lähemale viidud. Tihedam ja laiem lennuvõrgustik muudab Eestisse investeerimise logistiliselt lihtsamaks.

5. Eestis on piisavalt palju börsiväliseid võimalusi

Pensionifondide jaoks on börsiettevõtetesse investeerimise kõrval veel palju börsiväliseid võimalusi. Näiteks oleme investeerinud Eesti kinnisvarasse ca 55 mln eurot, Eesti metsa üle 5 mln euro ja teinud mitmeid teisi börsiväliseid otseinvesteeringuid. Kokku on LHV pensionifondid investeerinud oktoobri lõpu seisuga Eestisse enam kui 110 miljonit eurot.

6. Eesti ettevõtete rahastamine aitab luua uusi töökohti

Ettevõtetele võlakirjade näol kapitali pakkumine aitab tuule tiibadesse saada ettevõtetel, mis omakorda aitavad kaasa uute töökohtade loomisele. LHV pensionifondid on selles valdkonnas aasta algusest pakkunud võlakirjade kaudu lisakapitali Eesti ettevõtetele juba 90 mln euro ulatuses. Mida paremini läheb Eesti ettevõtetel, seda paremini läheb Eesti inimestel.

7. Leebemad piirangud investeerimisel

Riik on leevendanud Eestisse investeerimise piiranguid. Muudatusega võimaldati pensionifondidel võtta ettevõtetes märksa suuremaid osalusi (isegi kuni 100%) ja laiendati lubatud varaklasside spektrit. Varem oli fondidel lubatud võtta ühes ettevõttes kuni 10% suurune osalus. Seda võimalust kasutame neisse Eesti ettevõtetesse investeerimisel, mille puhul usume kõrget pikaajalist tootlust. Lisaks, tänu leebematele investeerimispiirangutele saavad pensionifondid omada tugevamat positsiooni tingimuste läbirääkimistel ning kaitsta paremini investorite õigusi ja huve.

8. Minevik näitab teed tulevikule

Investeerimisotsustega käib alati kaasas põhjalik analüüs ning ühe osana vaadatakse otsa ka sellele, kuidas antud investeerimisvõimalus on minevikus tulu toonud. LHV-l on alati olnud hea nina kohaliku turu võimaluste peale. See on osa meie investeerimise DNA-st. Mõistagi, jälgime pidevalt maailmaturgudel toimuvat ning heade võimaluste korral oleme kiired neid ära kasutama. Kui võrrelda viimase 10 aasta pensionifondide tulemusi, on LHV pensionifondid suutnud pakkuda kõrgemat tootlust kui konkurendid. (*)

Kui leidsid, et mõni või mitu eelnevast põhjusest on ka Sinu jaoks olulised, siis on meil hea meel näha Sind LHV kliendina.

Oma pensioniseisu saad näha siin.

(*) Võrreldud on II samba fondide 10 aasta tootlust alates 31.10.2007 kuni 31.10.2017. Võrreldud fondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta keskmised geomeetrilised tootlused aasta baasil on vastavalt: LHV L: 4.50%; 3.76%; 5.74%; Swedbank K3: 2.99%; 4.00%; 5.36%; SEB Progressiivne: 1.97%; 3.10%; 3.74%; LHV M: 3.62%; 3.43%; 4.94%; Swedbank K2: 0.92%; 2.25%; 3.52%; LHV S: 1.55%; 2.65%; 3.53%; LHV XS: 1.36%; 2.73%; 3.61%; SEB Konservatiivne: 0.16%; 0.86%; 1.16%; Swedbank K1: 0.00%; 1.07%; 2.02%. Võrdlusest on välja jäetud fondid, mis on tegutsenud vähem kui 10 aastat.

Foto: Mark Vegas, Flickr, CC