Meediaülevaade: naabrid räägivad. 17.12.22

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

37% ettevõtetest valmistunud elektrikatkestusteks

Soome kaubanduskoja andmetel ei ole üle poole ettevõtetest seni võimalikeks elektrikatkestusteks kuidagi valmistunud ning vaid 37% ettevõtetest ütleb, et on seda teinud. Näiteks mõnes kaubanduskeskuses piisaks varuvõimsusest tundideks, teistes pole seda üldse, nende kliendid on aga seoses võimalike elektrikatkestustega mures erinevate aspektide – maksmise, pimeduse ja teiste inimeste – pärast. Loe edasi: YLE

Karjala keele taaselustamine jätkub

Tänu haridus- ja kultuuriministeeriumilt saadud 300 000 euro suurusele rahastusele saab Ida-Soome Ülikool järgmise kahe aasta jooksul rahumeeli jätkata karjala keele taaselustamist. Lisaks karjala keele õpetamisele ülikoolis tähendab see koostööd karjalakeelse kogukonnaga, toetamaks nii kirjalikku kui suulist keelekasutust ning vastava keele sotsiaalse staatuse parandamist. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (140)