Anna Maria Treifeldt: miks ma valisin poliitika?

Anna Maria Treifeldt.

Kui küsida meditsiinitudengitelt, miks nad just seda eriala õppima läksid, siis üheksal juhul kümnest vastavad nad, et tahavad inimesi aidata. See on ka minu soov.

Artikkel on esmalt ilmunud Edasi paberajakirja talvenumbris, mis on saadaval suuremates kioskites üle Eesti ja jaekaupluste ajakirjandusletis. Artikli autor Anna Maria Treifeldt õpib Amsterdami ülikoolis politoloogiat.

Valisin politoloogia, kuna tahan jätta maailma oma jälje. Poliitika kujundab kõike alates tervisest ja teadusest kuni kodanikuõiguste ja võimusuheteni. Mulle meeldib erinevate vaatenurkade üle arutada ning soovin rikastada enda arusaama sellest, kuidas ja miks maailm nii toimib. Noore täiskasvanuna mõjutavad praegused valitsuse otsused minu tulevikku ja minu arvates pole midagi põnevamat, kui osaleda ka ise tuleviku kujundamises – nii oma riigis kui rahvusvaheliselt. Samal põhjusel võtsin kunagi vastu ka väljakutse hakata juhtima Eesti 200 noortekogu.