Kaido Pajumaa: kuidas töötaja unistused on seotud tema panusega meeskonda?

Foto: Shutterstock

Kuidas näevad töö- ja eraelu erinevad põlvkonnad ja kuidas nooremat põlvkonda kaasata.

Hiljuti tuli ühel meeskonnakoolitusel osalejatega jutuks küsimus, kas ja kuidas nende praegune töö aitab neil oma unistusi ellu viia. Selle peale päris üks vanematest osalejatest, kas pean silmas tööalaseid või isiklikke unistusi, mille peale tema noorem kolleeg küsis vastu: “Kas need siis samad ei ole?”

Töö- ja eraelu tasakaalust nende põimumiseni

Siin on oluline esmalt teadvustada, et eri põlvkondadesse kuuluvate töötajate ootused tööandjale on viimaste kümnenditega paljuski muutunud. Valdavalt räägitakse töötajate põlvkondade mõtteviisi muutusest töö mõtte/tähenduse kontekstis, mille kohaselt baby-boomer’id (üle 55-aastased töötajad) otsivad stabiilset töökohta, X-põlvkond (ca 40–55 aastased) ootab karjäärivõimalusi ning Y-põlvkond (alla 40-aastased) jahib isiklikku arengut. Vähemalt sama tähtis on aga ka teine põlvkondade ootus: töö- ja isikliku elu vahekord ning tasakaal.

Kaido Pajumaa

Kaido Pajumaa on meeskondade ja juhtide koolitaja. Tema peamiseks huviks on, mida töötajad ja juhid saaksid ära teha selleks, et tööl veedetud aeg oleks põnevam, positiivsem ja tulemuslikum. Loe artikleid (49)