Meediaülevaade: naabrid räägivad. 3.12.22

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Tundmatute numbrite kõnedele tuleks ikkagi vastata

Kui hetkel peituvad suurimad kommunikatsioonivahenditega kaasnevad ohud petulinkides ja võltsveebilehtedes, siis omaette probleemiks on Soomes kujunenud see, et inimesed väldivad tundmatult numbrilt tulevale telefonikõnele vastamist.

Mõnikord võib selline telefonikõne olla aga ülioluline – näiteks helistavad arstid patsientidele sageli tundmatutelt numbritelt ning seda võivad teha ka ametivõimud. Loe edasi: YLE

Tänavakuritegevusele reageerimiseks omaette üksus

Helsingi politsei asutas uue koordinatsiooniüksuse, mille eesmärk on reageerida tänavakuritegevusele. Oktoobris tegutsema asunud üksuse eesmärk on toetada politseisüsteemis tänavakuritegevusega seotud vaatlust, info liikumist, olustikupildi analüüsi ennetamaks kuritegusid ja uurimistöö korraldust.   Loe edasi: YLE

Sünnitajate keskmine vanus jätkab tõusu

Kümne aastaga on Soomes sünnitajate keskmine vanus tõusnud umbes aasta võrra ning nüüd on veerand sünnitajatest üle 35-aastased. Sünnitajate keskmine vanus oli eelmisel aastal 31,6 ja esmasünnitajatel 30 aastat. Loe edasi: YLE

Läti

Lätlaste osakaal kasvab, aga sündimus väheneb

Eelmisel aastal sündis Lätis 17 420 last, mis on 0,8% vähem kui 2020. aastal, kui registreeriti viimase 100 aasta madalaim sündimuskordaja.

2022.  aasta alguses elas Lätis 1,182 miljonit lätlast, mis moodustas 63% kogu elanikkonnast. Kui Läti elanike arv on viimastel aastatel jätkanud langust, siis samal ajal lätlaste osakaal rahvastikus suureneb. Loe edasi. Delfi

Bioloogiline mitmekesisus väheneb

Läti ekspertide hinnangul 100 aastat tagasi katsid looduslikud niidud umbes 30% Läti territooriumist, kuid praegu alla ühe protsendi. Põhjuseks on Läti agraarpoliitika suunatus põllumajanduse intensiivistamisele ja tootlikkuse tõstmisele, mis saavutati suures osas mitte hektarisaagi suurendamisega, vaid põllukultuuride üldpinna suurendamisega.

Läti Looduse Fondi projekti “Loodusloendus” käigus aastatel 2017–2021 leiti, et hävis 4201 hektarit looduslikke biotoope ja peamiselt loodusliku pinnase üleskündmise tõttu. Loe edasi: Delfi

Keskmine vanus on tõusnud 43 aastani

Läti elanike keskmine vanus on tõusnud 32-lt 1925. aastal 43-le 2021. aastal. Kasvab ka lõhe naiste ja meeste keskmise vanuse vahel – kui mullu oli Lätis meeste keskmine vanus naiste omast kuus aastat madalam, siis 1925. aastal oli see erinevus vaid 1,5 aastat. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Aasta kuumim jõulukink

Turu-uurijad valivad ja avalikustavad igal aastal Rootsi aasta jõulukingi – näiteks elektrooniline lemmikloom 1997, uhke villane müts 2003, robottolmuimeja 2015 ja aasta tagasi piletid üritusele. Tänavuse jõulu kuumim kingitus on käsitsi kootud riietusese. Loe edasi: The Local

Noored kaebasid riigi kohtusse

636 7–26-aastast last ja noort Rootsi noortevõrgustikust Aurora kaebasid riigi kohtusse, kuna leiavad, et see ei ole piisavalt teinud kliimamõjude vähendamisel. Varem on sarnased kohtukaasused leidnud aset Saksamaal ja Hollandis. Loe edasi: Sveriges radio

Noored mehed kolitakse kuritegevuse eest välismaale

Rootsis on kujunenud välja trend, et mitte-rootslastest vanemad kolivad oma poegi elama välismaale ehk eemale äärelinnade kuritegelikkusest. Mureks on nii noormeeste võimalik sattumine kuritegelikule teele kui ka ise kuritegevuse ohvriks langemine. Loe edasi: Sveriges radio

Venemaa

2023–2024 majanduse sõltumatu makroprognoos vaoshoitult karm

Reitinguagentuur ACRA on avaldanud prognoosi Venemaa makronäitajate kohta aastateks 2023–2024 ning peamised erinevused Venemaa enda ametlikest prognoosidest on tööstustoodangu languse jätkumine, odavam rubla veidi kõrgema inflatsiooniga, madalam tööpuudus ja kõrgemad laenuintressid. Loe edasi: Kommersant

Investeerimisaktiivsus jätkab langust

Venemaal jätkab investeerimisaktiivsuse langus seoses üldise majandusolukorra ettearvamatuse kestmise ja lisandumisega. Rosstati andmetel saavutas Venemaa Föderatsiooni ettevõtete investeerimisaktiivsuse kasvutempo tänavu kolmandas kvartalis viimase kahe aasta madalaima taseme. Loe edasi: Kommersant

Teadlased mobilisatsioonist ei pääsenud

Venemaa kaitseministeerium ei toetanud teadlaste mobilisatsiooni edasilükkamise eelnõu, mille oli algatanud Riigiduuma teaduse ja kõrghariduse komitee, et vabastada mobilisatsioonist teaduste kandidaadi ja doktorikraadiga teadlased, kes töötavad ülikoolides või teadusasutustes. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (166)