Erik Rüütel: inimeste juhtimine empaatiaga või ilma. Kas empaatia on õpitav?

Foto: Shutterstock

Empaatia ja avatus uutele kogemustele on iga aastaga saamas üha olulisemateks juhtimise omadusteks Lääne-ühiskonnas. Nende omaduste ühiskondliku ootuse kasv on otseselt seotud tööealiste põlvkondade maailmavaateliste erinevustega. Kas juhiomadused on stabiilsed või ajas muutuvad? Kas empaatia on õpitav?

Artikli autor Erik Rüütel on psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri Addicere juht ja psühholoog, Sisekaitseakadeemia kriisipsühholoogia ja suhtlemispsühholoogia õppejõud.

Minu igapäevane töö on nõustada erinevate avaliku ja erasektori organisatsioonide inimesi ja aidata neil saavutada või taastada sisemine psühholoogiline tasakaal. Tihti pöörduvad minu poole organisatsioonide juhid küsimustega aidata hinnata nende töötaja sobivust meeskonda, kuidas rahumeelselt lahendada töötajate vahelist konflikti, uurida välja miks konkreetne meeskond ei toimi või kas probleem on juhis või töötajas. Sellises psühholoogilise auditiga sarnanevas töös jõuan ma sageli välja inimeste isiksuseomadusteni ja uurin nende kokkulangemist organisatsiooni ootuste ja küpsusega.