Pärtel-Peeter Pere: koolihoovidest ehk autoparklatest. “Kuidas linnas elada”

Pildil on ülal autokeskne USA kool, all lastekeskne Hollandi kool. Kummas kohas on laste ohutus ja tervis esikohal, kumb kool on efektiivsema ruumikasutusega ning parem ka lastevanematele?

Autostumise vähenemine saab ja peab algama koolidest. Mitte haridusest, vaid koolide hoovide ja tänavate autovabaks muutmisest.

“Kuidas linnas elada” on rubriik, kus räägime linnade praktilisest rollist meie elu- ja töökeskkonna kujundamisel. Analüüsime, miks, kuidas ja mida tehakse, et linnad oleksid elujõulised ja konkurentsivõimelised. Rubriiki kureerib Pärtel-Peeter Pere, põhjamaise konsultatsiooniettevõtte Miltton Groupi linnaasjade vanemnõunik.

Pärtel-Peeter Pere

Pärtel-Peeter Pere on linnastrateeg ja riigikogu liige. Loe artikleid (14)