Pärtel-Peeter Pere: koolihoovidest ehk autoparklatest. “Kuidas linnas elada”

Pildil on ülal autokeskne USA kool, all lastekeskne Hollandi kool. Kummas kohas on laste ohutus ja tervis esikohal, kumb kool on efektiivsema ruumikasutusega ning parem ka lastevanematele?

Autostumise vähenemine saab ja peab algama koolidest. Mitte haridusest, vaid koolide hoovide ja tänavate autovabaks muutmisest.

“Kuidas linnas elada” on rubriik, kus räägime linnade praktilisest rollist meie elu- ja töökeskkonna kujundamisel. Analüüsime, miks, kuidas ja mida tehakse, et linnad oleksid elujõulised ja konkurentsivõimelised. Rubriiki kureerib Pärtel-Peeter Pere, põhjamaise konsultatsiooniettevõtte Miltton Groupi linnaasjade vanemnõunik.

Eesti haridus on üks maailma parimaid (andmed: PISA). See mõõdetud teadmine rahustab lapsevanemate südameid ning rõõmustab paljusid teisi. Miks siis on täiskasvanute suhtumine lastesse ja noortesse kõike muud kui maailma tasemel? Miks oleme võtnud õpilastelt ära koolihoovid ja võimaluse ise liikuda? 

Pärtel-Peeter Pere

Pärtel-Peeter Pere on linnastrateeg, poliitik ja rohepöörde nõunik Tallinna Tehnikaülikoolis. Loe artikleid (12)