Ruti Einpalu: vähem tagasisidet, rohkem coachingut

Juhtide üheks põhiliseks ülesandeks on aidata oma inimestel avastada ja realiseerida oma potentsiaali. Teisisõnu – oma töötajaid arendada. Enamasti on meil seda rohkem, kui me kasutame.

Tavaloogika ütleb, et kõigepealt tuleb leida probleemid ja nõrkused ja siis anda tagasisidet. Tagasisidet tuleb anda mineviku kohta nõnda, et sealt kasvaksid välja arenguvõimalused ja et see ei tunduks kriitikana ja süüdistusena.

Ruti Einpalu

Ruti Einpalu on üle kümne aasta viinud läbi juhtide arenguprogramme ja koolitusi, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele. Viimastel aastatel on koolitamisele lisandunud töö mentori ja coachina. Coachingust on saanud minu tõeline kutsumus. Näen selles kõigile ammendamatut arenguvõimalust. Ruti Einpalu kuulub International Coach Federation Estonia (ICF Estonia) ühingusse. Rohkem artikleid leiad blogist rutieinpalu.com. Loe artikleid (40)