Ruti Einpalu: arenguvestlus ei pea olema sunnitöö. Ühe juhi kogemus

Foto: Shutterstock

Kuigi enamalt jaolt arvatakse, et (arengu)vestlused on käkitegu, siis tegelikkuses tuleb otsida tikutulega juhte, kelle käes need tõeliselt toimivad. Pigem on arenguvestlus juhi jaoks sunnitöö. Ja ega siis ei saa see olla muud ka töötajale. Vastuargumentide pingereas on enamasti esikohal põhjendus “aga me suhtleme nagunii iga päev”. Väga sage on arusaam, et arenguvestlus on personaliosakonna töövahend selleks, et kokku koguda info koolitusvajaduste kohta ja ilmselt midagi veel, aga mida, seda keegi ei tea.

Selleks, et parandada juhtimiskultuuri, tuleb parandada vestluste (sh koosolekute) kvaliteeti. Kokkuvõtvad vestlused (sh arenguvestlused) on kõikide vestluste kuningad, omades suurt motiveerivat ja arendavat potentsiaali. Paremaks juhiks saamine algab sisulisest juhtimisvestlustest ja eelkõige nende mõtestamisest.

Ruti Einpalu

Ruti Einpalu on üle kümne aasta viinud läbi juhtide arenguprogramme ja koolitusi, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele. Viimastel aastatel on koolitamisele lisandunud töö mentori ja coachina. Coachingust on saanud minu tõeline kutsumus. Näen selles kõigile ammendamatut arenguvõimalust. Ruti Einpalu kuulub International Coach Federation Estonia (ICF Estonia) ühingusse. Rohkem artikleid leiad blogist rutieinpalu.com. Loe artikleid (40)