The Economist: algamas on uus makromajanduse ajastu. Milline see välja näeb?

Foto: Shutterstock

Suurim viga majanduses on puudulik kujutlusvõime, mis peegeldab eeldust, et tänane majandussüsteem kestab igavesti. Käimas on suur tasakaalu nihutamine valitsuste ja keskpankade vahel.

Artikkel on esmalt ilmunud ajalehes The Economist. Edasi avaldab tõlke väljaande loal.

Juba mitu kuud on finantsturgudel valitsenud ebastabiilsus ja aina rohkem leiab tõendeid pingetest maailmamajanduses. Võite arvata, et need on lihtsalt tavalised karuturu ja eelseisva majanduslanguse märgid. Kuid nagu meie äsjases eriaruandes kirjeldatakse, tähistavad need ka uue režiimi valulikku esilekerkimist maailmamajanduses – muutust, mis võib olla sama oluline kui keinsismi tõus pärast teist maailmasõda ning liikumine vabaturumajanduse ja globaliseerumise suunas 1990ndail aastail. See uus ajastu annab lootust, et rikas maailm võib pääseda 2010ndate kesise majanduskasvu lõksust ja tegeleda suurte probleemidega, nagu vananemine ning kliimamuutused. Kuid sellega kaasnevad ka rängad ohud, alates finantskaosest kuni maksejõuetute keskpankade ja kontrolli alt väljunud avaliku sektori kulutusteni.