Meediaülevaade: naabrid räägivad. 26.09.22

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Transseaduse muudatus läks parlamenti

Soomes 20 aastat kehtinud transseadus on pälvinud korduvalt kommentaare ning etteheiteid muu hulgas Euroopa Nõukogult ja inimõigusorganisatsioonidelt, et rikub soovähemuste põhi- ja inimõigusi, kehalist puutumatust ja enesemääramisõigust. Nüüd läks kaualubatud ja -oodatud seadusemuudatuste pakett lõpuks parlamenti, olles võtnud valitsuselt selleks valmistumiseks kolm aastat. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (167)