Aija Sakova: eksistentsiaalne hirm ja ärevus on inimelu loomulik seisund

Käbi Laretei. Foto: Tiit Blaat, Ekspress Meedia&Scanpix

Tõeline muutus saab toimuda inimese eksistentsiaalse hirmu tunnistamises, sellega silmitsi seismises ja sellesse vaatamises, ütleb kirjandusteadlane Aija Sakova.

Lähtudes teadmisest, et enamik sellest, mida peame tänapäeva maailmas kõrvalekaldeks normist, tuleneb kaasajas valitsevatest väärtustest ja hoiakutest, küsib kirjanik ja ajakirjanik Tiia Kõnnusaar isiksusepsühholoogia dotsendilt Aleksander Pulverilt, kuidas tänases saavutustele orienteeritud maailmas ikkagi paremini toime tulla.

Pulver rõhutab oma vastuses, et oluline on enese aktsepteerimise ja tunnustamise võime. See on võime mõista oma kohta maailmas, hoida ja luua tähenduslikke suhteid kaasinimestega, oskus andestada endale ning teisele. Pulveri vastusest nähtub, et heaolu ei saa saavutada pelgalt teadmiste najal. Pigem on tegemist püsisuhtega, mis tuleb luua nii enda kui ümbritseva maailmaga, et õppida vältima saavutusvajadusest tingitud lõkse ja hirme. Enese aktsepteerimine eeldab püsivat tööd oma siseilma, nende deemonitega, mis on meisse elama asunud kodust või koolist saadud kogemuste kiuste ja/või tõttu. Neid on meil kõigil ning nendega tegelemine kuulub elu juurde.