Meediaülevaade: naabrid räägivad. 10.09.22

Naabrid räägivad. Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Laste lugemisoskus tipptasemel, kuid raamatuid loetakse vähem

Soome laste lugemisoskus on tipptasemel, kuigi raamatuid loetakse vähem. Soomes rõhutatakse ka, et kirjaoskus ei seisne ainult tähtede tundmises ja sõnade mõistmises, vaid oluline on samuti võime loetust aru saada ning lugemine peaks olema heaks puhkuseks muust igapäevasest sooritamisest. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (166)