Liivika Simmul: kümme valgusaastat Eesti haridusmaastikul

Püha Johannese Kooli esimene lend lendas pesast välja. Foto: Sandor Liive.

Religioosse taustaga koolide kohast haridusmaastikul ja ühe kooli loomise lugu.

Artikli autor Liivika Simmul on Püha Johannese Kooli asutaja, hing ja juht. Varem osalenud ka Rocca al Mare kooli ning Vodja mõisakooli käimalükkamises ja töötanud Vanalinna Hariduskolleegiumis.

Väärtuskasvatus ilmalikus Eestis

Kristlike koolide buum end maailma kõige ilmalikumate riikide etteotsa asetavas Eestis on omamoodi paradoks. Kõik loodud koolid on ka püsima jäänud ning kasvanud – huvi kristlikke väärtusi kandvate koolide vastu ühiskonnas kestab. Kuigi institutsionaliseeritud religiooni osakaal läänemaailmas kahaneb, ei ole inimhing ja selle janunemine millegi igavese ja tähendusliku järele kuhugi kadunud ning inimene otsib tugipunkti, taustsüsteemi oma elu ja tegemiste mõtestamiseks. Lapsevanemaks saades ja uuele eluringile alust pannes muutub see otsing veelgi aktuaalsemaks.