Mati Heidmets ja Samvel Mkhitaryan: eestlaste ja armeenlaste mentaliteedist

Suhted turvamullis ei püsi ise, neid tuleb pidevalt taastoota. Määrav roll on regulaarsetel   kokkusaamistel rikkalikult kaetud laua ümber. Foto: Shutterstock

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Mati Heidmets ja Armeenia Teaduste Akadeemia Rakendusfüüsika Instituudi juhtivteadur Samvel Mkhitaryan on pika sõpruse jooksul vaadelnud eestlaste ja armeenlaste mõtteviisi ning käitumistavu. Neile tundub, et on vähemalt kolm eluvaldkonda, kus armeenlaste ja eestlaste mentaliteedierinevused on tajutavad ning märgatavad. Nendeks on elu pere, sugulaste ja sõprade ringis, arusaam riigivõimust ning suhtlemisstiil. Tähtsaim järeldus  mentaliteedimõtisklustest on see, et erinevused ei takista, vaid vastupidi, toetavad suhtlust ja sõprust.

Rahvaste sõpruse klubi – sellise nimega kontorid olid nõukogude ajal pea igas ülikoolis. Tänu sellisele klubile suundus rühm Tartu Ülikooli tudengeid 1972. aasta kevadel Armeeniasse, sooviga leida mägede vahelt sõpru. Mis ka õnnestus. Selle jutu kahe autori kohtumine lavaši järele lõhnavas Jerevanis andis tulemuseks tänaseks juba pool sajandit kestnud sõpruse isiklikus, perekondlikus ja ka tööalases plaanis.