Meediaülevaade: naabrid räägivad. 9.07.22

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Netflixile ja Disneyle „esitatakse arve“?

Tänu EL-i meediadirektiivile saaks sundida Netflixi ja Disneyt Soomes kohalikku meediatoodangusse investeerima või vähemalt sellele peale  maksma. Ministeeriumide vastav aruanne antud võimaluste kohta valmib aasta lõpus. Loe edasi: Helsingin Sanomat

Kodud ei ole ehitatud kuumakindlateks

Soome kodud on ehitatud aina sagenevaid kuumaperioode arvestamata ja vastavad ehitustavad peaksid suuremate edasiste probleemide vältimiseks muutuma. Õhksoojuspump on praegu toonud leevendust paljudele, aga olukorra lahendamiseks on vajalik laiem ja  põhimõttelisem muutus. Loe edasi: Helsingin Sanomat

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (138)