Meediaülevaade: naabrid räägivad. 2.07.22

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Metsatulekahjud tänapäeval liiga haruldased

Metsakeskuse hinnangul peaks Soomes rohkem metsi põletama, kuna on põlenud metsast sõltuvaid liike, mis nüüd on sattunud ohtu. Metsade kontrollitud põletamine oli veel 1960ndatel aastatel üks peamisi metsauuenduse viise ja selle tippajal põletati Soomes üle 30 000 hektari metsa aastas. Loe edasi: YLE

Vegantoidu ja lihaasendajate müük takerdub

Vahepealne vegantoodete müügi tohutu kasv on Soomes pidurdunud ning paljuräägitud lihaasendajate müük isegi vähenenud. Jaemüügikettide hinnangul on sellisel trendil mitmeid põhjuseid. Loe edasi: YLE

Oulust on saanud droonide kommertskasutuse katsepiirkond

Oulus katsetatakse Soome esimest droonide kommertskasutuse piirkondlikku juhtimissüsteemi Drolo, mis on piloodiks sarnasele kasutusele tulevikus üle kogu Soome. Eksperimendi tuum on arendada linnaruumis erinevate väikekaupade õhutsi transportimise süsteemset haldamist. Loe edasi: YLE

Läti

Kõige turvalisema liiklusega omavalitsused ja linnad

Kõige liiklusturvalisemad on Lätis Eesti piiri ääres ehk Vidzeme regioonis paiknevad omavalitsused: liiklusohutuimaks tunnistati Valka piirkond, teisel kohal on Saulkrasti piirkond ja kolmandal Aluksne. Linnadest on aga liiklusturvalisimad Ventspils, Rezekne ja Liepaja. Loe edasi: Delfi

Tööandjad nimetasid parimad õppeasutused ja -kavad

Läti tööandjate poolt enim soovitatud kõrgharidusasutused on Riia Tehnikaülikool (RTÜ) ja Riia Tehnikakolledž, järgnevad Läti Ülikool (LÜ), Läti Põllumajandusülikool, Panganduskõrgkool ja Turība Kõrgem Ärikool. Õppekavade edetabelis on esikohal LÜ arvutiteaduse bakalaureusekava, järgnevad RT infosüsteemide, Panganduskõrgkooli finantsvaldkonna, Õiguskõrgkooli õiguse ning Stockholmi Kõrgema Majanduskooli majanduse ja äri bakalaureuse õppekava. Loe edasi: Delfi

Pandi ette võtta maha 69 nõukogude korda ülistavat objekti

Lätis andsid eksperdid hinnangu 300 objektile, mis ülistavad nõukogude korda. Esimese sõelumise peale jäi nimekirja 162 objekti, millest valitsusele tehti teise ringi järel ettepanek kõrvaldada 69. Loe edasi: Delfi ja Delfi

Rootsi

Tagasisaatmiskeskused lennujaamade lähedusse?

Rootsi valitsus on algatanud uurimise, kuidas luua tagasilükatud taotlusega varjupaika taotlenutele nn tagasisaatmiskeskused, mis suurendaksid viivitamatult kodumaale tagasi saadetavate osakaalu. Üheks ettepanekuks on rajada keskused lennujaamade lähistele. Loe edasi: The Local

Rootsi Raadio võttis Facebooki tundliku teabe osas vahele

Facebook väidab, et nende süsteemis on filter teenuse kasutajate kohta käiva tundliku teabe leidmiseks ja kustutamiseks – näiteks inimeste ravimite, haiguste ja seksuaalelu kohta. Kuna oli kahtlus, et kaks Rootsi apteegiketti on taolist kliendiinfot nii omavahel kui Facebookiga jaganud, ning saamaks aimu, mis tegelikult toimub, avas Rootsi Raadio fiktiivse netiapteegi, mida külastasid fiktiivsed kliendid. Selgus, et sotsiaalmeediahiiglane ikkagi salvestab tundlikku teavet. Üks suur kahtlus, millele pole saadud Facebookilt ammendavat vastust, seisneb selles, et antud filter töötab ainult inglise, aga mitte rootsi keeles. Loe edasi: Sveriges Radio

Ukraina pagulasi jaotatakse ühtlasemalt üle kogu maa

Äsja jõustusid Rootsis uued Ukraina pagulaste ühtlasemat jaotamist käsitlevad õigusaktid, mis võivad tähendada juba end mingi omavalitsuse pinnal sisse seadnud pagulastele ümberkolimist. Uus seadus ei puuduta erapinnal elavaid pagulasi. Loe edasi: Sveriges Radio

Venemaa

Peterburi kinnisvarasse investeeriti 2,5 korda vähem

Koguinvesteering kinnisvarasse Peterburis 2022. aasta esimesel poolaastal oli 2,5 korda väiksem kui aasta tagasi samal perioodil. Langus tuleneb suuresti arendajate investeerimisaktiivsuse langusest, sest domineeriva osa tehingutest moodustasid investeeringud juba olemasolevasse kinnisvarasse. Loe edasi: Kommersant

Uus maksumaksmise mehhanism

Venemaa riigiduuma kiitis heaks maksuseadustiku muutmise eelnõu, millega kehtestatakse ühtse maksukonto süsteem. Mehhanismi olemus seisneb ühtse maksebilansi moodustamises maksumaksja ja riigi vahel ehk eelnõu kohaselt avatakse föderaalses riigikassas iga maksumaksja jaoks üks konto, kus föderaalne maksuteenistus kõiki erinevaid makse arvesse võttes tegeleb vastavate vahendite tasaarvestamisega. Loe edasi: Kommersant

Aeguvad ja aegunud ravimid kuulutati legaalseks

Venemaal võttis valitsus üldise ravimipuuduse olukorras üles initsiatiivi lubada patsientidele anda ka aegunud ravimeid. Taustal on näiteks ühes uuringus selgunud teave, et 70% arstidest on seisukohal, et meditsiinivarustus organisatsioonis, kus nad töötavad, on halvenenud ja ainult 22% arstidest pole haiglaapteegis ravimite puudust kohanud. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (166)