Raamatuarvustus. Maailmakodanikuks olemise ilust, valust ja vajalikkusest. Orlando Figesi “Eurooplased”

Orlando Figes on Briti ajaloolane ja kirjanik, kes on tuntud oma Venemaa ja Euroopa ajalugu käsitlevate teoste poolest. Ta on Londoni ülikooli Birkbecki kolledži ajalooprofessor. Fotod: orlandifiges.info ja Postimees Kirjastus.

Orlando Figesi jutustus “Eurooplased”, mille üheks peategelaseks on vene kirjanik Ivan Turgenev, ilmus eesti keeles kõige Venemaaga seotu tühistamise kõrgajal. Muidugi ei mõtle keegi selle raamatu tühistamisele, Figes on Inglise ajaloolane ja raamatu tegelaste rivi ei jäta puudutamata ühtegi 19. sajandi Euroopa kultuuri suurkuju, isegi mitte eestlasi, ehkki seda vaid ühes ja ülimalt episoodilises rollis.

Asusin Orlando Figesi raamatut “Eurooplased. Kolm elu ja kosmopoliitse kultuuri sünd” lugema ennekõike reisiajakirjaniku pilguga – langeb ju tegevus aega, mil tänu raudtee arengule võis esimest korda ajaloos nimetada tõsiasjaks seda, et “inimesed reisivad suure kiirusega ja hulgakaupa”, ning laiema kõlapinna sai mõte, et just reisimine hävitab valed eelarvamused, rassismi ja väikluse; tänu raudteele pandi algus reisikirjandusele, nagu me seda täna mõistame; aga ka kõigele sellega kaasnevale, näiteks nagu igas lennujaamas reisijaid tervitavale WHSmithi poele, mis sündis jaamade raamatukioskitena just Figesi raamatu tegevusaastatel. Muuseas, ka novelli kui žanri populaarsus sai esimest korda hoo sisse tänu raudteeturistidele, kes üsna kitsastes vagunites võhivõõraste inimestega koos istudes vajasid midagi, mille taha peituda vestluste vältimiseks, ning novell oli üheks rongisõiduks just perfektse pikkuse ja kaaluga.

Silvia Pärmann

Silvia Pärmann on Edasi kaasautor, fotograaf ja ajakirjanik, kes on viimased kümme aastat toimetanud mitut arhitektuurile, disainile või moele keskenduvat ajakirja. Loe artikleid (266)