Edasi tellimiskampaania: “Naudi lugemist”

Hea lugeja! Kui sa veel ei ole Edasi paberajakirja tellija, siis just praegu on hea hetk tellimus ära vormistada ning teha endale ja oma perele asjalik kingitus. Ning kui eriliselt veab, võid võita peaauhinna, milleks on rippkiik ja suvi tuleb veel nauditavam!

Edasi on innustav ja hariv ajakiri, mis on mõeldud kõikidele inimestele sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest, ühendavaks lüliks on uudishimu elu vastu. Hakates Edasi tellijaks, saad endale põneva väljaande, mis ei alahinda sind lugejana ega vala sind üle infomüraga, ning teisalt saad ka teha head – aidata kaasa väljaande loomisele, mis on Eestis puudu. Tutvu väljaande viimase numbriga, mis on saadaval jaevõrgus. Loe ka Edasi lugejate, kaasautorite ja toetajate kommentaare. Kui nähtu/kogetu meeldib, siis kutsume Sind ajakirja tellima. Tee Edasi ka enda mõtteks!

*** 

LINK TELLIMISKESKUSESSE

***

Tellimiskampaanias osalemise tingimused:

 1. Kampaania nimi: “Telli Edasi ja naudi lugemist”
 2. Kampaania korraldaja: Edasi.org OÜ (edaspidi “EDASI”), reg.nr 14101874.
 3. Kampaania periood: 7.05.2022–20.05.2022
 4. Kampaania pakkumine: Tellides Edasi paberajakirja, osaled auhindade loosimises.
 5. Kampaania auhinnad:
  1. Peaauhind: kõikide aastatellijate vahel loositakse välja Fatboy rippkiik Headdemock.
  2. Viis Edasi novellikogu raamatut: kõikide tellijate vahel loositakse välja 5 Edasi novellikogu raamatut. Raamat ilmub juunis.
 6. Kampaanias osalemiseks vormista tellimus perioodika tellimiskeskuses tellimine.ee
 7. Auhindade loosimine:
  1. Peaauhinna loosimisel lähevad arvesse tähtajaks tasutud aastatellimused (hiljemalt kampaaniapakkumise viimane päev, so 20. mai k.a.).
  2. Lisaauhindade loosimisel osalevad kõik tähtajaks tasutud tellimused (püsimaksekorraldusega ja aastatellimused).
  3. Auhindade loosimine toimub kohe pärast kampaania lõppu ja sellest antakse teada Edasi Facebooki lehel, võitjatega võetakse ühendust meili teel.
 8. Kõikide kampaaniaga seotud küsimustega palun pöörduda: hello@edasi.org

***