Viroloogist sõjapõgenike eksperdiks: kuidas mõista põgenike temaatikat

Ukraina pere evakueerub Odessast, 3. märts 2022. Foto: Laurence Geai/Myop, Le Monde

Selline ümberkehastumine näikse olevat järgmistel kuudel paratamatu trend. Viimased kaks aastat oleme läbinud süvaõpet respiratoorsete nakkushaiguste ja vaktsiinide teemal. Tänaseks teab iga lasteaialaps, mis on R-näitaja, kes on Irja Lutsar, ning “AK” on teinud õhtust õhtusse mõmmi-aabitsalikku tööd vaktsineerimise vajalikkuse selgitamisel. Mitte et see kursus lõpuni läbitud oleks, aga uued kriisid tungivad peale. Energiakriis suunas 1000 €/MWh näidete varal õppima rohepöörde aluseid ja alates 24. veebruarist läbime sõjalis-taktikalist diskursust Ukraina näitel.

Artikli autorid Ramon Rask ja Andrei Svištš on Advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid. Eelmise Euroopa pagulaskriisi ajal, aastatel 2015–2016 oli Advokaadibüroo RASK koostöös Eesti Advokatuuriga läbimas 2-aastast pilootprojekti, mille sisuks oli riigi õigusabi tagamine kõigis avalik-õiguslikes vaidlustes. Kõne all oleval perioodil nõustas RASK kokku 93 haldusasja raames Süüriast, Iraagist, Afganistanist ja teistest riikidest saabuvaid sõjapõgenikke, kes taotlesid rahvusvahelist kaitset ning vajasid sellel teekonnal õigusabi.