Meediaülevaade: naabrid räägivad. 26.03.22

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Ühiskondlik kriisioskuste register

Soomes soovitavad eksperdid luua registri inimestest, kellel on kriisiolukordades tegutsemiseks ja teiste aitamiseks vajalikud oskused. Sõja puhul on sõjaväes vaid 5% elanikkonnast, kuid samas on olemas suur hulk tsiviilisikuid, kellel on mitmekesised riigikaitseoskused, mida oleks aga väga raske kriisis süsteemselt rakendada, kuna vastav register puudub. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (166)