Kati Ilves: Tartu 2024 taotlusvoor toetab eesti kultuuri rahvusvahelist koostööd miljoni euroga. “Tartu 2024”

Tartu 2024 infopäev Tallinnas. (Vasakult): SA Tartu 2024 juht Kuldar Leis, DEW8 ehk Siim Parisoo, Tartu 2024 loovjuht Kati Ilves, Genka ja Möls.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 esimene osa põhiprogrammist on nüüdsest avalik. See kõik on siiski alles algus, sest lisandumas on veel palju eriilmelisi ja ainulaadseid projekte. Tartu 2024 loovjuht Kati Ilves selgitab intervjuus, milliseid ideid oodatakse ning kuidas taotlusvoorust osa võtta. 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn. Rubriigis “Tartu 2024” tutvustab kultuuripealinna meeskond eelolevaid tegevusi.

Kuidas saavad kultuurikorraldajad liituda Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmiga?

Meie kunstiline kontseptsioon on Ellujäämise Kunstid. Selle juhtmõtte all me uurime teadmisi ja oskusi, mis on Eestile omased ja mida me tahame üksteisega jagada või paremini mõista, et ka tulevikus hästi elada. Me vaatame Ellujäämise Kunstide kaudu edasi ehk tulevikku.

Kultuurikorraldajatelt ja -ettevõtjatelt ootamegi projekte sündmusteks ja tegevusteks, mis tõlgendavad Ellujäämise Kunste. Aprillini avatud rahvusvaheliste projektide taotlusvooru raames toetame selliste Tartu linnas toimuvate kultuuriprojektide elluviimist kokku kuni miljoni euroga. 

Ootame projekte, mille keskmes on publikule suunatud sündmused ja mida võib toetada uute kunstiteoste loomisega. Taotlusvoorust ei rahastata infrastruktuuri arenduskulusid, asutuste püsikulusid ja perioodilise meedia ilmumist.

Mida tuleb rahvusvahelisest taotlusvoorust osavõtmiseks teha?

Taotlusvoorust osavõtmiseks palume täita ja esitada taotlus Tartu linnaportaalis. Selles tuleb kirjeldada projekti kontseptsiooni ning väärtuspakkumist. Tuleb esitada tegevuskava koos eelarvega, nimetada peamised võtmeisikud tiimis, kirjeldada publikut ning kommunikatsiooni- ja turundustegevusi. Palume ka hinnata projekti elluviimisega seotud riske ning kava nende maandamiseks.

Mida hindab Tartu 2024 meeskond esitatud projektis?

Oluline on väljapakutava kontseptsioon, väärtused ja keskkonnahoidlikkus. Projektid peavad avama loovkontseptsiooni Ellujäämise Kunstid ehk esindama ja edasi andma nelja kõige olulisemat ning tulevikku määravat väärtust: omapärasus, jätkusuutlikkus, ärksameelsus ja koosloovus. Projekt ei pea katma kõiki nimetatud väärtusi, aga ei tohi olla nendega ka põhimõttelises vastuolus.

Edukas kultuuripealinn on tervik erinevatest omavahel kooskõlas töötavatest osakestest, kus kohalik eripära on kahekõnes rahvusvaheliselt ajakohaste küsimustega. See tähendab, et esindatud on nii lühiajalise kui ka monumentaalse iseloomuga projektid.

Kultuuripealinna programm on kureeritud. Valikute tegemisel jälgime, et erinevatest taotlusvoorudest programmi kutsutud projektid moodustaksid hea terviku.

Millal on viimane aeg ideega Tartu 2024 meeskonna poole pöörduda?

Selles voorus saab projekte esitada kuni 3. aprillini. Pärast seda hakkab Tartu 2024 meeskond koos ekspertidega projekte hindama ja arutama. Juunis annab meeskond taotluse esitanutele tagasisidet ning positiivse vastuse saanud projektidega liigutakse edasi produktsioonilepingute suunas.

Tuleval, 2023. aastal viime sarnasel põhimõttel läbi ka Tartu 2024 väikeprojektide taotlusvooru.

Kui palju on ühel projektil võimalik toetust saada?

Tartu rahvusvaheliste projektide taotlusvoorus jagatakse kultuuriprojektidele kaasrahastusena kokku kuni miljon eurot kahes kategoorias. Esimeses on kaasrahastus kuni 50 000 eurot. Teises on kaasrahastus kuni 200 000 eurot. Rahastame maksimaalselt 70% projekti kogumaksumusest. 

Mis on selle aasta märgilised sündmused Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmis?

Esimene märgiline sündmus toimus 16. veebruaril, kui tutvustasime Tartu Raekoja platsil esimest osa Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammi sündmustest ja elamustest. Osa esitletavatest projektidest alustavad tegevustega juba sel aastal, nii et publikul on, millest osa võtta.

Jaanuaris tähistasime Eesti Televisioonis üle kantud meeleoluka Otepää Talveöölaulupeoga ka seda, et vaid kaks aastat on jäänud Euroopa kultuuripealinna avatseremooniateni Tartus ja Lõuna-Eestis. Tartu 2024 kogub hoogu! 

Aprillis kutsume kõiki osalema rahvusvahelisel Kultuurikompassil: “Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?”. Sündmusel arutame, kuidas kultuurikorraldus saab oma tegevust muuta keskkonnasäästlikumaks ning sealjuures avaldada positiivset mõju ka ühiskonnale laiemalt.

Meie programmi ja eesmärkidega seotud sündmusi toimub aasta ringi tihedalt, hoiame publikut ja huvilisi oma kanalite kaudu kindlasti kursis.