Jan Kaus: kui sõda, siis rahu

Rahu soovimine ei ole enam sõnakõlks. Foto: Shutterstock

Sõja ajal pole vist imelik mõelda rahust. Mõelda millestki, mis on olnud pidevalt käepärast – ja on jätkuvalt olemas. Ent nüüd kumab Eestiski valitsevast rahust läbi sõda, st olukord, milles on võimaldatud vallanduda kaosel ja milles legitimeeritakse irratsionaalsed jõud.

Tsiviilelanikuna püüan ilmnenud kaost kuidagi mõista, mõtestada, sellele oma mõtetes mingit voolusängi tekitada. Aga kaose üks omadusi tundubki olevat kontrollimatus, ennustamatus. Ennustamatus ei mõju sõja taustal enam pelga filosoofilise konstruktsioonina, sest tegu on täiesti reaalse olukorraga – või õieti olukordade kompleksiga. Ukraina sõda on paljude muutujatega kaos, mida ei kontrolli lõpuni mitte keegi. Veel vähem suudab sõja kulgu ennustada minusugune tavakodanik. Tõsi, demokraatlik kodanikuühiskond näitab oma sisemist potentsiaali: me teeme, mida suudame, tugevdame oma kaitset, püüame kaitsta kaitsetuid, toetame ühel või teisel viisil. Ja sageli tunneme, et sellest jääb väheks. Seetõttu püüangi mõelda, kuidas vallandunud ennustamatusega siin, oma kodus hakkama saada.

Esmapilgul võib paista, et mis siin ikka iseendale mõelda, kui meie naabruses on lastud lahti meeletu ebaõiglus ja vägivald, kus me näeme irratsionaalse imperialismi mädasid vilju plahvatamas ühtede inimeste peades ja teiste inimeste kodude kohal. Kusjuures näeme ka seda, kuidas mõjutab kaos arusaamu sõjast ja rahust – selles osas on õpetlik vaadata Vene riigi telekanaleid, kus kõige muu reaalsusest irdunu kõrval jutlustatakse just nimelt rahu. Meie vaates pole see muidugi relvarahu, vaid relvadega rahu. Viimane aga on nonsenss. Niimoodi avaneb tõsiasi: imperialistliku irratsionaalsuse jõudu ei ole võimalik täiel määral ratsionaliseerida. Selles irratsionaalsuses ei paista ekspansiivsus olevat mitte ainult vahend, vaid ennekõike eesmärk; õnn ja häving aga põimunud vaates, kus tõelise rahu idee väljendub püsivas sõjakuses.

Jan Kaus

Jan Kaus on esseist ja kirjanik ning varasem Eesti Kirjanike Liidu juht (2004-2007). Loe artikleid (11)