Kui palju loodus väärt on? “Ettevõte ja ülikool”

Raba. Foto: Marianne Ots.

Loodusel ei ole turuhinda, merele vaatamine ei maksa midagi, või siiski? Kui on müügil kaks täiesti identset korterit, ühe korteri aknast avaneb vaade merele, teise korteri aknast aga naabermaja akendele, siis merevaatega korteri eest ollakse valmis rohkem maksma. Uuringud on näidanud, et vaade veekogule võib elukoha turuväärtust suurendada isegi kuni 127%.

Rubriigis “Ettevõte ja ülikool” kirjutavad Tallinna Ülikooli teadlased kord kuus ühel ühiskondlikult ja majanduslikult olulisel (tuleviku)teemal. Rubriigi eesmärk on näidata võimalusi, mida ettevõtetele ning avalikule ja kolmandale sektorile pakub koostöö ülikooliga. Seekordse artikli autorid on Tallinna Ülikooli loodusteaduste instituudi teadur Marko Vainu, Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse dotsent Mart Reimann ja Keila abilinnapea Maret Lepiksaar.

Kuidas peaks kohalik omavalitsus otsustama alevi kõrval olev metsa väärtuse üle? Kas võtta see maha, et rajada asemele tehas, mis võimaldaks luua uusi töökohti ja pakkuda kohalikele sissetulekut? Millal peaks eelistama kohalikke elanikke, kes elavad selles alevis justnimelt heade puhkevõimaluste tõttu ning võivad ära kolida, kui piirkonna rekreatiivne väärtus kahaneb? Selleks, et väärtusi võrrelda, tuleb väärtus muuta samamõõtmeliseks teiste ressurssidega, s.t leida ressursi väärtuse rahaline ekvivalent.