Edasi lugu: panna võimatuna näivad asjad juhtuma

Edasi lugu.

Mis üldse on Edasi lugu, Edasi mõte? Meie püüdlus on teha Eesti parimat kvaliteetajakirja, mis pakub innustavat ja harivat lugemist ning head ajaviidet. Ajakirja, mis on Eestis puudu.

Edasit iseloomustab mitmekülgne ja läbimõeldud sisu: arendavad teemad ja käsitlusviis, ettevõtlik ja eluterve hoiak ning usaldusväärsed kolumnistid. Aga suuresti on see ka julgustamise ja enesekindluse kasvatamise lugu. Panna võimatuna näivad asjad juhtuma. Lihtsalt natuke usku peab olema. Ja seda toetavat keskkonda ja tahtmist olla parem püüamegi oma veebiväljaande ja paberajakirjaga luua. Edasi on mõeldud kõikidele Eesti inimestele, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest. Edasi on teekond ja mõtteviis.

Vaata lisaks: kolm lühifilmi Edasi kohta