EfTEN Capital: 10 teemat majanduses ja kinnisvaras, mida jälgida 2022

Foto: Shutterstock

Balti riikide suurima kinnisvarafondide valitseja EfTEN Capitali investeerimismeeskond pani kirja 10 teemat majanduses ja kinnisvaras, mida eeloleval aastal jälgida.

Inflatsioon

Enam kui kümme aastat elas enamik arenenud riike väga madala inflatsiooni keskkonnas. Hinnakasv jäi keskpankadele seatud eesmärkidele pidevalt alla. Võitlemaks madala inflatsiooniga, leidis aset enneolematu rahapoliitika lõdvendamine – alates negatiivsete baasintresside kehtestamisest kuni finantsvarade tugiostudeni. Nii näiteks kasvas Euroopa Keskpanga (EKP) bilansimaht kümne aastaga enam kui 3 korda, 7 triljoni euroni ning kõrgele kerkinud riigivõla toetamiseks ostis EKP viimase 1,5 aasta jooksul rohkem riigivõlakirju, kui euroala valitsused samal perioodil emiteerisid.

Alates 2021. aasta suve algusest hakkas inflatsioonisurve aga kasvama. Peaaegu kõigi toormehindade “ootamatu” tõusuga, probleemidega tarneahelates ja erinevate kaupade (sh kiipide) nappuse tõttu on hinnakasv tõusnud paljudes riikides mitme kümnendi kõrgeimale tasemele. Hiljuti avaldatud majandusprognoosides ja analüüsides keskendutakse peamiselt sellele, kui kõrgele toormehindadest põhjustatud inflatsioonitempo lähikuudel tõuseb. Meie arvates on aga märksa olulisem püüda mõista, kui pikaks ajaks jääb hinnakasv püsima ja kui laiapõhjaliseks hinnasurved kujunevad. Keskpankade käitumist mõjutab eelkõige pikemaajaline hinnastabiilsuse väljavaade, mitte aga ühekordsed ja ajutised pakkumisepoolsed hinnahüpped. Mõned näitajad, mida lähikuudel hinnasurve analüüsimisel jälgida: (i) börsiettevõtete järgmise kvartali majandustulemused – kui ettevõtete kasuminumbrid püsivad tugevana, võib see viidata sellele, et ettevõtted on klientidele üle kandnud sügisel aset leidnud toorme (ja teiste sisendite) hinnatõusu; (ii) palgasurve – paljudes riikides on töötuse määr madal (kuigi osaliselt töötajate tööjõust lahkumise tõttu), mis on soodne pinnas n-ö hinna-palgakasvu nõiaringi tekkeks.