Põhjamaade Uue Bauhausi eestvedaja Matti Kuittinen: nüüd vajavad tervislikku dieeti meie hooned

Matti Kuitineni Eesti puitarhitektuuri konverentsil peetud ettekanne "Süsinikuneutraalsus ja enam: kuidas muutuvad regulatsioonid arhitektuuri mõjutavad?" avas Eesti arhitektidele enneolematuid puitarhitektuuri arengu perspektiive.

Soome keskkonnaministeeriumi vanemspetsialist ning Aalto Ülikooli ressursitõhusa ehituse professor dr Matti Kuittinen arendab vähese CO2-heitega ehituse ja ringmajandusega seotud Soome riiklikku poliitikat ning koordineerib sellega seotud tegevusi Põhjamaade vahel. Sellest, millised arengud ootavad arhitektuuri ja miks see nüüdseks peab olema ka säästlik, rääkis Kuittineniga puitarhitektuuri konverentsi ning Eesti aasta puitehitise konkursi korraldaja Erik Konze.

Millised on täna ehitussektori suurimad väljakutsed seoses kliimamuutustega?

Materjalide intensiivne kasutamine ja nendega seotud kasvuhoonegaaside emissioonid. Igal aastal kulub pool maailmas kaevandatud loodusvaradest ehitussektorile. See tarbimine näib aina suurenevat, kuna maakera rahvaarv kasvab, taristud vananevad ning maailmamere tase tõuseb. Nõudluse prognoositud suurenemine ehitusmaterjalide järele tundub lubamatu, kui seame kaalukausi teise otsa limiidid, mis on ette nähtud kliimasoojenemise kahe kraadi all hoidmiseks.