Edasi tellimiskampaania: “Ümbritse end originaalsete mõtetega”

Hea lugeja! Kui sa veel ei ole Edasi paberajakirja tellija, siis just praegu on paras hetk tellimus ära vormistada ning teha endale ja oma perele asjalik kingitus. Edasi on mõeldud kõikidele inimestele sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest, ühendavaks lüliks on uudishimu elu vastu. Hakates Edasi tellijaks, saad endale põneva väljaande, mis ei alahinda sind lugejana ega vala sind üle infomüraga, ning teisalt saad ka teha head – aidata kaasa väljaande loomisele, mis on Eestis puudu. Loe Edasi lugejate, kaasautorite ja toetajate kommentaare ja tee Edasi ka enda mõtteks! Tere tulemast tellijaks!

Mis on Edasi? Edasi on innustav ja hariv ajakiri. Kvaliteetne ajaviide. Teekond. Mõtteviis. Pakume alternatiivi neile lugejatele, kes on tähelepanu­majandusest väsinud ning hindavad läbimõeldud ja kallutamata tekste. Meie eesmärk on teha Eesti parimat ajakirja. Sellist, mille sisu ja väljanägemine pakuvad naudingut ning tahtmist seda alles hoida. Tutvu väljaande viimase numbriga, mis on saadaval jaevõrgus. Kui nähtu/kogetu meeldib, siis kutsume Sind ajakirja tellima. 

Lugejate ja Emori tagasiside kinnitab, et Edasi eristub teistest väljaannetest läbimõeldud sisu ja käsitlusviisiga ning vastab nõudliku lugeja ootusele. Meie kaasautorid on usaldusväärsed ja oma ala asjatundjad, kes oskavad rääkida keerulised asjad lihtsaks või siis igapäevased asjad põnevaks. Edasi on sõltumatu suurtest meediamajadest ja finantsinvestoritest, oleme värske, uue laine meedialoome eestvedaja suurte meediamajade kõrval. Edasi alustas tegevust 2016. aasta sügisel (ajakirja kontseptsiooni saad lugeda siit: “Hüüdja hääl kõrbes?”) ja septembris sai väljaanne 5-aastaseks.

Tellimiskampaanias osalemise tingimused:

 1. Kampaania nimi: “Telli Edasi ja ümbritse end originaalsete mõtetega”
 2. Kampaania korraldaja: Edasi.org OÜ (edaspidi “EDASI”), reg.nr 14101874.
 3. Kampaania periood: 01.11.2021–20.11.2021
 4. Kampaania pakkumine: Tellides Edasi paberajakirja, osaled auhindade loosimises.
 5. Kampaania auhinnad:
  1. Kaheksa Edasi raamatut: kõikide tellijate vahel loositakse välja Edasi raamatusarjas “Iga tekst on lugemist väärt” ilmunud ja autori signeeringuga raamatuid: 2 Rein Veidemanni, 2 Annika Laatsi, 2 Ilmar Raagi ja 2 Romet Vaino raamatut.
  2. Kaks Edasi kinkekomplekti: kõikide tellijate vahel loositakse välja 2 Edasi kinkekomplekti, mis sisaldab kõiki seni ilmunud 10 ajakirja ja Edasi riidest kotti “Eksklusiiv”.
 6. Kampaanias osalemiseks vormista tellimus perioodika tellimiskeskuses tellimine.ee
 7. Auhinna kättesaamine:
  1. Auhindade loosimisel lähevad arvesse tähtajaks tasutud tellimused (hiljemalt kampaaniapakkumise viimane päev, so 20. november k.a.).
 8. Kõikide kampaaniaga seotud küsimustega palun pöörduda: hello@edasi.org

***

LINK TELLIMISKESKUSESSE

***