Ära kiirusta massiga kaasa minema, see võib osutuda matuserongkäiguks. /Robin Sharma/